Rüçhan ARAS
Yüksekokul Sekreteri
Mustafa Emre
Bilgisayar İşletmeni (Ted. Şef)
İdari Mali İşler
Hasan Ertaş
Ayniyat Saymanı
Satın Alma
Mehmet Gürbüz
Bilgisayar İşletmeni (Ted. Şef)
Öğrenci İşleri
Müşerref Celep
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem - Evrak Kayıt - Per. İşleri
Abdullah Fidan
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri

Hakan Sarı
Şef
Öğrenci İşleri
Muhammet Uzun
Yardımcı Hizmetli
Cevdet Kurt
Kor. ve Güvenlik
Memduh Celep
Kor. ve Güvenlik
Hakkı Uzman
Kor. ve Güvenlik
Gülcan Karabaş
Geçici Personel
Emine Kart
Geçici Personel
Mehmet Gökkaya
Geçici Personel
İsmail Taşpınar
4-C'li Personel
Necip Ceylan
Özel Güvenlik
Fatma Akar
Özel Güvenlik
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik